18.4.16

Pikola'nın Bahaneleri Pikola'nın Sayfası


Meriba ben Bınar'ın biloğuna gisli gisli girdim, Bınar'ın internedlerine girdim sora da biloğuna girdim, sır ama tamam mı çümki görürse yaramasım var sanar.

Benim adım Pikola. Arkataslarım Piko der. Ben kücükdüm, bis sokakdaydık annem falan işde, sonra benim heb o saman çok barasidlerim olmuşdur, ben heb kaşındılı gibi olmuşumdur o saman. Sora beni dadlı bir ablalar dokdor gibi bir yere gödürmüşlerdir. Sora da Berki gelib beni almışdır, öyle evim olmuşdu benim. Beni ilk dokdor oglan sandı, öbür dokdor yok yok kıs dedi, sonra dedem yok yok oglamdır Piko dedi, bis bilmemişdik ama sonra kısmısdım ben piremsesmişdim ardık. Bi de ben kendimi kedi sanmışdım o saman. İsde böyle olmuşdur.

Şimdi benim kendi intenedlerim var, fesbuklarda sayfam var benim, bak inanmassan şuradan bak Pikola sayfasından bak burdan

Sayfama gelsene, gelenleri tüpürüklü öbüyorum. Şaka şaka tüpürüksüz hadi gel